مقالات

مقالات

قسمت مقالات سایت دارچوب... توضیحات توسط آقای حسین آذرمنش تکمیل می شود.

قسمت مقالات سایت دارچوب... توضیحات توسط آقای حسین آذرمنش تکمیل می شود.

چرا شرکت های سازنده ساعت ها رو روی 10:10 تنظیم میکنند ؟

بسیاری از مردم درباره راز این اقدام برندهای ساعت سازی بی اعطلاع هستند . از نظر کارشناسان تبلیغات، عقربه های ساعت در حالتی که روی 10:10 قرار می گیرند، نشانه ای از"لبخند" به ذهن بیننده القاء می کنند و این موضوع تاثیری مثبت بر روی مردم دارد....
حسین آذرمنش
views: 45 read more ⟶
نمایش 1 تا 2 از 2 (1 صفحه)